CUPRINS:

 

 

  Investiția în tineri

  „Trebuie să îndrumăm viața noastră cu exemple ilustre.”
  (Seneca)

  La această paletă de împliniri la Stațiunea Biologică Potoci adaug satisfacția de a-i fi întâmpinat, cu aceeași căldură pe care am primit-o și eu la rândul meu de la Profesorul Jitariu, pe cei nouă Doctori în Științele Naturii, Domeniul Ecologie, al căror coordonator științific am fost:
  Coman Țicalo Iulia: „Cercetări comparative asupra structurii și dinamicii ihtiofaunei râurilor Bistrița și Jijia (bazinul superior)”.
  Darabă Oana: „Cercetări ecologice privind diatomeele (Bacillariophyta) din lacul Bicaz”.
  Erhan Mihai: „Cercetări privind structura și dinamica populațiilor de crustacee planctonice din lacul Izvorul Muntelui-Bicaz”.
  Ghețeu Diana: „Cercetări ecologice asupra larvelor de trichoptere (Insecta: Trichoptera) din bazinul superior al râului Bistrița”.
  Grigore Păstorel: „Studiul bentosului lacului Chirița, Iași”.
  Novac Aliona: „Cercetări ecologice asupra zoobentosului din medio- și infralitoralul Mării Negre în zona dig Agigea-Eforie Nord”.
  Plăvan Gabriel: „Cercetări privind structura și dinamica comunităților macrozoobentonice din lacul Izvorul Muntelui-Bicaz”.
  Ristea Oana: „Structura și dinamica populațiilor de efemeroptere (Ephemeroptera) și plecoptere (Plecoptera) din râul Buzău”.
  Roșca Mare Oana: „Cercetări saprobiologice asupra râului Săsar”.
  Întreaga tematică abordată în aceste teze se încadrează firesc în metodologia agreată de SIL. Finalizarea tuturor acestor teze a fost susținută prin asigurarea unor mijloace de cercetare moderne, așa cum a fost apreciată și de Prof. dr. W. Kutsch, de la Universitatea Konstanz. Doctoranzii au făcut parte din echipele de cercetare ale proiectelor.
  Finanțarea s-a realizat prin aplicarea următoarelor proiecte naționale de cercetare:

  • 2004–2005. Grant CNCSIS 641: Utilizarea bioindicatorilor în managementul calității apei din bazinul versant al Lacului Bicaz în vederea stabilirii diagnozei ecologice a acestuia”, 633.922 mil. ROL, Director Prof. dr. Ionel Miron.
  • 2006-2008. Proiect CEEX P-CONFORM 4174:  Extinderea Laboratorului de Ecologie Acvatică și Acvacultură Potoci pentru evaluarea poluării apei lacurilor montane indusă de fermele salmonicole flotabile, conform Directivei Cadru Apa 60/2000 EEC. 799.370 RON. Director Șef lucr. dr. Neagu Anca-Narcisa.
  • 2007-2009. Proiect PN II, Capacități, MI, nr. 93/2007, „Dezvoltarea infrastructurii laboratorului de bioindicatori de calitate a pei ACVAPUR pentru evaluarea poluosensibilității unor organisme acvatice”, 1.748.000 RON. Director Șef lucr. dr. Neagu Anca-Narcisa.
  • 2007-2010. Proiect PN II, Idei, 434/2007, Cercetări asupra structurii și funcționării unui ecosistem lacustru rezultat dintr-o succesiune ecologică de tip râu-lac. 1.000.000 RON, Director Prof. dr. Ionel Miron.

       Ca urmare a cercetărilor efectuate în cursul acestor proiecte, rezultatele au fost publicate în cadrul a două cărți cu caracter monografic, care răspund cerințelor Directivelor europene privind evaluarea calității apei prin bioindicatori.
       Lucrarea „Bioindicatori de calitate a apelor curgătoare” a primit următoarele premii:

  • Premiul „Grigore Antipa”, din partea Academiei Române (2010) .
  • Premiul „Emil Pop” din partea AOȘR (Academia Oamenilor de Știință din România (2011) .

  De asemenea, cele două compartimente ale Laboratorului de evaluare a calității apei prin bioindicatori ACVAPUR, unul la Stațiunea Biologică Potoci (Poster 1), celălalt la Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași (poster 2), realizate prin aceste proiecte de cercetare, au primit Diploma de excelență cu medalia de aur și Diploma medalia de aur cu mențiune „Inventica 2009”, acordate Managerului calității – Prof. dr. Ionel Miron și Managerului tehnic-Șef lucr. dr. Anca Neagu.

  Diseminarea rezultatelor cercetărilor de la Stațiunea Biologică Potoci     s-au efectuat și în cadrul simpozioanelor realizate împreună cu Comisia de Limnologie a Academie Române: “Lacurile de acumulare din Romania”.

  Pe plan internațional am fost, în perioada 2005-2008, Responsabil Partener Univ. „Al. I. Cuza” Iași în Socrates Erasmus Project «ECOCATCH-Ecological management of catchments in Europe », 29350-IC-1-2004-1-SE-ERASMUS-PRPGUC-4 European Comission, în colaborare cu Universități din Suedia, Franța, Portugalia, Anglia, Olanda. Proiectul a avut ca Director pe Dr. Anna-Kristina Brunberg, de la Universitatea Uppsala, Suedia,  iar din partea română co-responsabil a fost Șef de lucr. dr. Neagu Anca-Narcisa. În anul 2007, la UAIC Iași și Stațiunea Potoci (Laborator Acvapur-fotografii) s-a desfășurat un meeting de lucru al întregii echipe a proiectului ECOCATCH.
  În același context european, am fost și Responsabil partener UAIC, într-o succesiune de proiecte cu finanțare europeană, de tip Intensiv Programme, ECOCATCH (2008, 2009, 2010, 2011), desfășurate la Universitatea Uppsala, Suedia și la Stațiunea limnologică lac Erken. Aceste proiecte au permis și participarea tinerilor mei doctoranzi și studenți de la Facultatea de Biologie a UAIC.

  Continuarea activității de cercetare o desfășor ca Profesor asociat al UAIC, care m-a onorat recent cu titlul de „Professor emeritus” (Argument 81).

  Aceasta mi-a înlesnit atât accesul în cabinetul de lucru din facultate, dar și dreptul viager de a lucra în laboratorul Acvapur de la Stațiunea Biologică Potoci. Încerc astfel să-mi șterg amărăciunea de a fi fost destituit în 2001 din funcția de Director al acestei Stațiuni, fără ca nici până azi conducerea facultății și universității din acea perioadă să-mi aducă la cunoștință o motivație legală în acest sens.
  O atmosferă stimulatoare a creativității mi-a fost asigurată și în cadrul Academiei Oamenilor de Știință din România a cărui membru titular am devenit în 2010. O mare bucurie mi-a pricinuit-o înmânarea Diplomei de membru AOȘR, de către Profesor dr., Doctor Honoris Causa, General (r) Vasile Cândea, prin care îmi confirma aceasta acreditare. Discursul de recepție (în fotografii mai jos) din 2 iulie 2010 a fost apreciat de Președintele AOȘR ca un „regal științific”, fiind publicat ulterior în Analele AOȘR. În cadrul Secției de Biologie a AOȘR a cărui Vicepreședinte sunt, desfășurăm sesiuni anuale, cu dezbaterea lucrărilor elaborate de membrii secției și propuse pentru publicare în Analele AOȘR.