CERCETARE 

Întreaga activitate a profesorului Miron este dedicată domeniului limnologiei și acvaculturii, punând bazele unor noi metode de cercetare în România, având ca finalitate realizarea unei biotehnologii de creștere a păstrăvului în viviere flotabile, aplicată azi pe mai multe lacuri de acumulare din țară. Această lucrare este o ilustrare a efortului și pasiunii pe care profesorul Miron le-a dăruit cu o deosebită abnegație pe întreaga durata a cercetărilor sale și este binevenită în contextul actual, ca o sinteză cuprinzătoare, dar și ca un model de urmat în concretizarea oricărui demers de cercetare științifică.

( Academician Constantin Toma )

 
O atmosferă stimulatoare a creativității mi-a fost asigurată și în cadrul Academiei Oamenilor de Știință din România a cărui membru titular am devenit în 2010. O mare bucurie mi-a pricinuit-o înmânarea Diplomei de membru AOȘR, de către Profesor dr., Doctor Honoris Causa, General (r) Vasile Cândea, prin care îmi confirma aceasta acreditare. Discursul de recepție (Miron, I., 2015.  Aquaculture-a word-wide ecological revolution, Annals Series on Biological Sciences, Academy of Romanian Scientists, IV (1): 18-30.) din 2 iulie 2010 a fost apreciat de Președintele AOȘR ca un „regal științific”, fiind publicat ulterior în Analele AOȘR.