CUPRINS:

 

 

LISTA DE PUBLICAȚII ȘI BREVETE DE INVENȚII

 1. IN REVISTE ȘTIINȚIFICE DIN ROMÂNIA:  
 1. Miron, I., 1960. Plecopterele Carpaților Orientali. I. Contribuții la cunoașterea  plecopterelor din Bistrița și afluenții săi în zona lacului de baraj Bicaz, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, Șt. nat., t.VI, fasc. 2: 295-300.
 2. Miron, I., 1960. Contribuții la cunoașterea efemeropterelor din bazinul mijlociu al Bistriței, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, Biol; t. 6, fasc. 2: 307-314.
 3. Miron, I., 1960. Contribuții la studiul nevertebratelor acvatice din Bistrița și afluenții săi în zona lacului de baraj Bicaz, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași,  Biol; T6,  fasc. 3: 719-728.
 4. Miron, I., 1961. Câteva date asupra unor pești din Bistrița și perspectivele lor de dezvoltare în lacul de baraj Bicaz,  Natura, biol. 5: 61-65.
 5. Miron, I., 1962. Plecopterele Carpaților Orientali. II. Specii noi sau rare pentru fauna RSR,  An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași,  biol., T.8, fasc. 1: 125-128.
 6. Ciaglîc, V., Miron, I., Munteanu, D., 1962. Lacul de acumulare Bicaz. Problemele hidrobiologice și biologice pe care le ridică în etapa actuală, Natura și Geografia,  6: 48-53.
 7. Miron, I.,  1962. Câteva date privind efectele inundării asupra unor animale de curent,  An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, biol. T. 8 , fasc. 2: 269-278.
 8. Miron, I., 1963. Contribuții la cunoașterea comportării faunei bentonice într-o perioadă de scădere a nivelului lacului Bicaz, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași,  biol. T.9,  fasc. 1: 37-46.
 9. Miron, I., 1963. Date preliminare asupra instalării cladocerelor în lacul de acumulare Bicaz, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași,  biol. T.9,  fasc. 2: 239-247.
 10. Miron, I., Crăciun, C., 1964. Observații asupra regimului hidrochimic al apei lacului de acumulare Bicaz, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași,  biol. t.12, fasc. 1: 183-186.
 11. Miron, I., Grasu., M., 1964. Observații asupra răspândirii pe verticală a zooplanctonului în lacul de acumulare Bicaz,  An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași,  biol. t.10, fasc. 2: 257-264.
 12. Miron, I., Grasu, M., 1964 . Zooplanctonul lacului de acumulare Bicaz în al treilea an de la formarea sa, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași,  biol.,T.10, fasc. 2: 265-270.
 13. Miron, I., Margareta Grasu, 1965. Observații asupra comportării zoo-planctonului în condițiile înghețării complete a suprafeței acestuia,  Com. zool. SSB.: 121-127.
 14. Hefco, V., Miron, I., 1965. Consumul de oxigen la câteva larve acvatice de insecte și influența reacției acido-bazice a mediului, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași,  biol, t. 11 fasc 1: 33-38.
 15. Hefco, V., Miron, I., 1965. Câtul respirator la câteva larve acvatice de insecte și influența pH-ului, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza”  Iași,  biol., T.11, fasc.2: 211-214.
 16. Miron, I., 1965. Unele aspecte ale formării faunei în lacul de acumulare Bicaz,  analizate din punct de vedere biologic-sanitar, Hidrotehnica, Gosp. apelor, Meteorologia, 12: 11-12.
 17. Miron, I., Crăciun, C., 1966. Observații asupra regimului hidrochimic al lacului Bicaz, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza”  Iași,  biol.T.12, fasc.1: 183-186.
 18. Boișteanu, I., Boișteanu, A., Miron, I., Zanoschi, V., Huian, E., 1968. Dinamica unor indici fizico-chimici din apa Bistriței și afluenților săi din zona inundabilă  a lacului Bicaz, Lucr. Staț. „Stejarul", vol.1:173-210.
 19. Miron, I., Craciun, C., 1968. Observații asupra condițiilor fizico-chimice ale lacului Bicaz în anii 1965-1966, Lucr. Staț. „Stejarul", vol.1: 211-236.
 20. Miron, I., 1968. Observații asupra fenofazei năpârlirii la plecoptere, Lucr. Staț. „Stejarul", vol.1: 325-334.
 21. Ionescu, V., Miron, I., Munteanu, D., 1968. Vertebrate din bazinul montan al Bistriței, Lucr. Staț. „Stejarul", vol.1: 375-478.
 22. Miron, I., 1968. Unele particularități ale formării faunei bentonice în lacul de acumulare Bicaz,  Lucr. Staț. „Stejarul", vol.1: 267-282.
 23. Miron, I., 1968. Comportarea unor animale reofile la alternanța biotopului lotic cu cel lentic. Cercetări de ecologie animală București.
 24. Miron, I., Botea Fr., 1969. Observații asupra răspândirii biomasei oligocheților în lacul Bicaz, Hidrobiologia, 9: 203-206.
 25. Ignătescu, C., Miron, I., Morariu, I. G., Nalbant, Th., Sica, M.,1969. Une nouvelle  methode de recherche dans l'hydrobiologie roumaine: utilisation des laboratoires submers, Lucr. Staț. „Stejarul” vol. 2: 239-242.
 26. Miron, I., 1969. Les premieres experimentation avec le laboratoire submers L.S.1. Données préliminaires, Lucr. Staț. „Stejarul”,  vol. 2: 251-256.
 27. Miron, I., 1970. Comportarea icrelor fecundate de păstrăv curcubeu (Salmo gairdneri.R.) în condițiile ecologice din lacul de baraj Bicaz. Lucr. Staț. „Stejarul”,  vol. 3: 416-419.
 28. Grețcu, V., Miron, I., 1970. Contributions à la determination du régime hydrochimique de l'eau de lac de barage Bicaz pendant l'année 1967, Lucr. Staț. „Stejarul”,  vol. 4: 204-220.
 29. Battes, K., Cărăuș I., Măzăreanu, C., Miron, I., Rujinschi, C., Rodica Rujinschi, Florica Simalcsik, Fr. Simalcsik, 1971. Caracteristici hidrobiologice ale lacului de acumulare Bicaz în cursul anului 1970, Lucr. Staț. „Stejarul”,  vol. 4: 358-398.
 30. Miron, I., 1971. Uber das Verhalten einzelner wirbellosser Tiere und Fische,  beobachtet mit hilfe des unterwasser laboratoriums L.S.-1, Lucr. Staț."Stejarul”,  vol. 4: 400-408.
 31. Miron, I.,  C. Măzăreanu, 1971. Unele aspecte ale metodicei cercetării hidrobiologice ale lacurilor de acumulare,  Lucr. Staț. „Stejarul”,  vol. 4: 579-602.
 32. Battes,  K.,  Cărăuș, I., Miron, I., Măzăreanu, C., Rujinschi, C.,  Rujinschi, R., Simalcsik, F.,  Simalcsik, Fr., 1971. Caracteristici hidrobiologice ale lacului de acumulare Bicaz, Lucr. Staț. „Stejarul”,  vol. 4: 577-597.
 33. Miron, I., Misăilă, C., 1974. Recherches hydrochimiques dans le secteur amenagé de la rivière Bistritza (Carpathes Orientales), Lucr. Staț. „Stejarul”,  vol. 5.
 34. Artenie, V., Misăilă, C.,  Battes, K., Miron, I., 1974. Some biochemical and ecophysiological aspects on the rainbow trout (Salmo gairdneri R.) in intensive growth conditions in mountainous dam lakes, Lucr. Staț. „Stejarul”,  vol. 5.
 35. Battes, K., Miron, I., Simalcsik, F., 1974. Cercetări hidrobiologice în lacul de acumulare Bicaz. Date noi asupra ecloziunii și predezvoltării puietului de păstrăv curcubeu (Salmo gairdneri R.), Studii și cercet.ale Muzeului de Șt. Nat. P. Neamț,Secția Bot.-zool.: 229-244.
 36. Misăilă, C., Miron, I., Misăilă, R., 1979. Cercetări privind comportarea unei populații de păstrăv curcubeu (curcubeu (Salmo gairdneri R.) crescut în acvacultură în lacul Poiana Uzului, Trat. Staț. „Stejarul”, Limnol. 7: 385-390.
 37. Miron, I., Misăilă, C. 1979. Unele aspecte privind implicațiile ecologice și social-economice ale acvaculturii, Trat.  Staț. „Stejarul”, Limnol. 7: 15-24.
 38. Miron, I., 1979. O nouă concepție de valorificare complexă a lacurilor de acumulare, An. Muz. Șt. Nat. P. Neamț, IV: 327-331.
 39. Apetroaiei, M., Miron, I., Apetroaiei, N., 1980. Date privind conținutul unor minerale din mușchi , tubul digestiv și icre la femelele de păstrăv curcubeu (Salmo gairdneri R.) în perioada de reproducere, Trav. Staț. „Stejarul", 8: 117-124.
 40. Țăruș, T., Miron, I., 1980. Caracteristici hidrochimice ale unor lacuri de baraj din România, compatibile cu practicarea acvaculturii peștilor, Trav. Staț. "Stejarul", 8: 27-32.
 41. Apetroaei, M., Miron, I., 1980. Unele date calitative și cantitative asupra materialului sedimentat în zona platformei experimentale Potoci-Bicaz, Trav. Staț. „Stejarul", 8: 39-44.
 42. Misăilă, R., Miron, I., 1980. Combaterea trichodiniazei și necrozei înotătoarelor dorsale la puietul de păstrăv curcubeu (Salmo gairdneri R.), Trav. Staț. „Stejarul", 8: 241-246.
 43. Misăilă, R., Misăilă, C., Miron, I., 1980. La signification de la qualité des producteurs et de traitments preventifs dans la survivance des embrions des truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri R.), Trav. Staț. „Stejarul", 8: 247-252.
 44. Misăilă, R., C.Misăilă, Miron, I., 1980. Combaterea saprolegniazei la icrele de păstrăv curcubeu (Salmo gairdneri  R.), Trav. Staț. „Stejarul", 8: 253-258.
 45. Misăilă, R., Misăilă, C., Miron, I., 1980. Controlul stării de sănătate a loturilor de păstrăv de lac (Salmo trutta lacustris L.) și păstrăv curcubeu (Salmo gairdneri  R.) prin determinări hematologice, Trav. Staț. „Stejarul", 9: 363-368.
 46. Müller, G., Miron, I., 1982. Câteva considerații asupra principiilor ecologice ale acvaculturii. Pontus Euxinus, Studii și cercetări, vol.2.: 376-382.
 47. Comănescu, G., Haimovici, S., Miron, I., 1984. Contributii la cunoașterea unor aspecte morfologice ale tractusului digestiv post faringian la lostriță (Hucho hucho L.), An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, biol.T.XXX, S. 2a.
 48. Haimovici, S., Comănescu, G., Boișteanu, T., Miron, I., 1984 . Asupra unor caracteristici morfo-ecologice care exprimă creșterea dirijată a speciilor Salmo trutta lacustris și Hucho hucho în vivere flotabile la Stațiunea Salmonicolă Potoci, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, biol. T. XXXIII, S.2a: 9-10.
 49. Miron, I., 1985. Rate and amplitude of volume changes in the swimming bladder of Salmo trutta lacustris L., Rev. Roum. de Biol., Biol. anim., T. 30, nr. 2: 157-159.
 50. Apetroaei, N., Miron, I., 1985. Cercetări comparative asupra materialului sedimentat în lacul Bicaz în condiții naturale și sub influența acvaculturii. Al II-lea Simp. „Bazele biologice ale proceselor de epurare și protecția Mediului”, Pitești Argeș: 327-332.
 51. Comănescu, G., Miron, I., Haimovici, S., 1987. Aspecte ale gameto-genezei la salmonidele crescute în mod dirijat la Stațiunea Potoci, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, biol. T. XXXIII, S.2a: 59-61.
 52. Brezeanu, G., Godeanu, M., Miron, I., 1989. Strategii de menținere a echilibrului ecologic și de valorificare a resurselor din diferite tipuri de ecosisteme acvatice,  vol. A-4-a Conf. de Ecol. Piatra Neamț: 6o-68.
 53. Miron, I., Misăilă, C., Misăilă, R., 1989. Recherches sur l’acclimatisation de quelques salmonidès a haute productivité dans les lacs montagnards a’accumulation,  Bull. Acad. Sci. Agric. et forest. 18: 319-322.
 54. Comănescu, G., Miron I., 1991. The embryologic development of the Hucho hucho growth under developing conditions at the Potoci Salmonicolous Station, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, T. XXXVI, S.2: 253-258.
 55. Miron, I., 1993. Sistemul om - mediu un axis numai pentru reformarea învățământului. Simp. „Omul și mediul înconjurător, Univ. „Al. I. Cuza” Iași: 258-265.
 56. Miron, I., Miron, L., 1993. The system of lacustrin aquaculture in România. „Lacurile de acumulare din România”, Edit. Univ. „Al. I. Cuza” Iași și Acad. Română: 38-41.
 57. Comănescu, G., Haimovici, S., Bejenaru, L., Miron, I., 1995-1997. Aspects morfostructuraux concernant les gonades des moules de la Mer Noire, eleve en mode dirije, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, S. I, t. XLI-XLIII: 163-168.
 58. Neagu, A., Comănescu, G., Miron, I., 1998-1999. Quelques aspects microscopiques du  cycle de reproduction de Mytillus galloprovincialis Lmk. du littoral roumain de la Mer Noire, An. Șt. Univ. “Al. I. Cuza” Iași, s. II, Biol. anim., t. XLIV- XLV: 201-205.
 59. Miron, I., 1999. Lacurile de acumulare – componentă de bază a dezvoltării durabile a României, Lacurile de acumulare din România, vol. II, Edit. Univ. Iași și Acad. Română: 7-12.
 60. Toderaș, I., Vicol, M., Vladimirov, I., Miron, I., Miron, L., Negru, M., Șubernețchi, I., Ungureanu, L., Borș, Z., Esaulenco, V., 1999. Contribuții la cunoaștera regimului hidrobiologic al lacului de baraj Bicaz, Lacurile de acumulare din România, vol. II , Edit. Univ. Iași și Acad. Română: 19-26.
 61. Mustață, G., Nicoară, M., Miron, I., Cojocaru, C., Staicu, I., 1999. Dinamica zooplanctonului în lacul Izvorul Muntelui- Bicaz, în condițiile anului 1988, Lacurile de acumulare din România, vol. II, Edit. Univ. Iași și Acad. Română: 33-42.
 62. Mustață, G., Nicoară, M., Miron, I., Cojocaru, C., Staicu, I., 1999. Dinamica nictemerală a zooplanctonului în lacul Izvorul Muntelui- Bicaz, în condițiile anului 1988, Lacurile de acumulare din România, vol. II, Edit. Univ. Iași și Acad. Română: 85-96.
 63. Miron, I., Miron, L., Pușcașu, G., 1999. Date privind compoziția calitativă și răspândirea unor populații de pești în Lacul Bicaz, Lacurile de acumulare din România, vol. II, Edit. Univ. Iași și Acad. Română: 57-64.
 64. Comănescu, G., Haimovici, S., Miron, I., 1999. Contribuția cercetărilor de ecomorfologie la fundamentarea sistemului de acvacultură ca element al dezvoltării durabile, Lacurile de acumulare din România, vol. II, Edit. Univ. Iași și Acad. Română: 74-84.
 65. Miron L., Miron, I., 2001. Experimente asupra mitiliculturii în Marea Neagră, Lucr. șt. USAMV,  Ed.  „Ion Ionescu de la Brad” Iași, vol. 44 (3) Fasc. II: 594–597.
 66. Novac, A., Neagu, A.-N., Tigănaș, O., Miron, I., 2005. The vertical structure of mussel population (Mytilus galloprovincialis Lmk) from area of Agigea dyke, Materialele Conferinței științifico–metodice „Învățământul universitar din Republica Moldova la 75 de ani”, 11–12 octombrie 2005, v. II: 71 – 72.
 67. Novac, A., Neagu, A., Miron, I., 2004. Data regarding the mussels population structure (Mytilus galloprovincialis Lmk.) from the area of Agigea dyke, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași (serie nouă), S. I, Biol. Anim., t. L: 27-33.
 68. Ghețeu, D., Neagu, A.-N., Miron, I., 2005. The use of bioindicators in the assessment of water quality in the catchment area of Bicaz Reservoir for the lake ecological diagnosis, Susteinability for humanity and environment, Ed. Politehnică, Timișoara: 173-176.
 69. Neagu, A.-N., Miron, I., Ghețeu, D., 2005. Modern methods in assessment of running water quality through bioindicators: actual approach in Romania according to the new limnological concepts, Susteinability for humanity and environment, Ed. Politehnică, Timișoara: 177-180.
 70. Ghețeu, D., Neagu, A., Ionesi,V., Miron, I., 2005. Cases types and building materials on some caddisflies species (Trichoptera, Insecta} from the superior basin of Bistrita river, St. și cerc., Biologie, 10, Univ. Bacău: 49-51.
 71. Ristea, O., Neagu, A., Miron, I., 2006. Longitudinal distribution of the mayflies (Ephemeroptera) communities in Buzău river, St. și Cerc., Biologie, 11, Univ. Bacău: 31-38.
 72. Darabă, O. M., Miron, I., 2006. The qualitative composition of planktonic diatoms in Bicaz Lake, An. Șt. Univ. “Al. I. Cuza” Iași, S. Biol. An., t. LII: 45-52.
 73. Darabă, O. M., Miron, I., 2006. Nictemeral structure and dynamics of the phytoplankton in the Potoci gulf-Bicaz Lake, An. Șt. Univ. Al. I. Cuza Iași, Seria Biol. An., t. LII: 53-58.
 74. Ghețeu D., Neagu A., Miron I., Erhan M., 2006. Functional communities of benthic macroinvertebrates from the superior catchment area of Bistrița river.  An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, s. Biol. Anim., tom LII: 59–65.
 75. Ghețeu D., Aoncioaie C., Neagu A., Miron I., 2007. Aspects of the anthropic impact and pollution from the superior catchment area of Bistrița River. An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, s. Biol. anim., LIII: 251 – 256.
 76. Erhan, M., Miron I., 2007. Preliminary data regarding the qualitative composition of planktonic crustacean populations and horizontal distribution of crustacean species, from Izvoru Muntelui – Bicaz dam lake, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, s. Biol. anim., t. LIII: 15–19.
 77. Dascalu, M. M., Novac, A., Miron, I., Neagu, A.–N., 2009. Chironomid larvae communities from the fish farm area of Izvor Muntelui-Bicaz reservoir, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, t. LV: 61-66.
 78. Neagu, A.-N., Miron, I., Erhan, M., 2009. Vertical temperature and oxygen profiles in the Bicaz Reservoir during a summer stratification, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, S. Biol. anim. (în rezumat cu ISSN).
 79. Neagu, A., Miron, I., Erhan, M., 2009. pH – temperature relationship within the vertical profiles in Bicaz reservoir using a multi-parameter water quality sonde, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, S. Biol. anim. (în rezumat).
 80. Miron, I., 2010. Ecological Reflection and Action, Lucrările Sesiunii științifice de la Neptun-Comorova, v. I, nr. 1, Ed. AOȘR: 490-497.
 81.  Miron, I., Neagu, A.-N., Erhan, M., Aoncioaie, C., Fusu, M.-M., 2010. The role of the biodiversity in assessment of the Bicaz Reservoir trophicity, Lucrările Sesiunii științifice de la Neptun-Comorova, v. I, nr. 1, Ed. AOȘR: 208-219.
 82. Erhan, M.-G., Miron, I., Neagu, A.-N., 2010. Horizontal distribution and density variation of Eudiaptomus gracilis (Copepoda, Diaptomidae) in the Bicaz Reservoir, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, s. Biol. Anim., LVI: 23-26.
 83. Miron, I., Neagu, A.-N., 2010. Educația ecologică asociată diferitelor etape de învățământ și cultură generală: 75. Simpozionul dedicat Anului Internațional al Biodiversității, 15-16 oct. 2010, Iași (în rezumat; ISSN 1582-3571).
 84. Miron, I., Neagu, A.-N., Tomazatos, A., 2010. Observații asupra prezenței racului Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) în hrana bibanului, Simpozionul dedicat Anului Internațional al Biodiversității, 15-16 oct. 2010, Iași (în rezumat; ISSN 1582-3571).
 85. Miron, I., Neagu, A.-N., Aoncioaie, C., Erhan, M., 2010. Ipoteze privind creșterea concentrației clorofilei a în profundalul lacului Bicaz: 87. Simpozionul dedicat Anului Internațional al Biodiversității, 15-16 oct. 2010, Iași (în rezumat; ISSN 1582-3571).
 86. Miron, I., 2015.  Aquaculture-a word-wide ecological revolution, Annals Series on Biological Sciences, Academy of Romanian Scientists, IV (1): 18-30.

B. ÎN REVISTE ȘTIINTIFICE DIN STRĂINĂTATE:

 1. Miron, I.,  l964. Beitrage zum Studium der Steinfliegen (Plecoptera) der Ost-Karpaten. Gewässer und Abwässer, Heft 34-35: 81-92.
 2. Miron, I., 1972. Note sur les Plecopteres du Maroc. Bull. Soc. Sci. Nat. et Phys. du Maroc, T. 52: 215-217.
 3. Miron, I.,  Zwick, P., 1972. Un nouveau genre de Plecopteres du Haut Atlas Marocaine. Bull. Soc. Sci. Nat. et Phys. du Maroc, T. 52: 219-225.
 4. Dumont, H., Miron, I., Dall'Asta, U., Decraemer, W., Claus, C., Somers, D., l973. Limnological aspects of some Moroccon Atlas lakes, with reference to some physical and chemical variables the nature and distribution of the phyto and zooplankton, including a Note on possibilities for the development of an inland fishery, Int. Revue. Ges. Hydrobiol. 58, 1, 1973: 33-60.
 5. Miron, I., l973. Reponse des larves de Perla burmeisteriana (Plecoptera) aux variation de la pression hydrostatique, Hydrobiologia vol., 42, 2-3: 345-354.
 6. Miron, I., l99l. The effect of the Reef on the first floating salmonid farm on the Bicaz reservoir, Verh. Int. Ver. Limnol., 24: 2528-2530.
 7. Miron, I., l994. Beitrage zum Verhalten des Huchens (Hucho hucho L.) Untersuchungen im Netzgehege des Bicaz Wasser Stanbeckens. “Int. Arbeit.Schutz und Erhaltung der Huchenbestande”. Schriftenreihe-Lindberger Heften: 68-73.

C. BREVETE DE INVENȚII ȘI INOVAȚII PUBLICATE:

 1. Morariu, I. G., Ignătescu, C. N., Miron, I., Sica, M., Nalbant, Th., l972. Batiscaf pentru cercetări și lucrări subacvatice. Invenție, Brevet R.S.R., nr. 54936.
 2. Miron, I., Battes, K., l972. Procedeu și instalație pentru incubarea icrelor de salmonide. Invenție, Brevet R.S.R., nr. 60938.
 3. Miron, I., Mihai, C., Iaută, V., l975 - Instalație pentru predezvoltarea puietului de salmonide. Invenție, Brevet R.S.R., nr. 68329.
 4. Miron, I., Misăilă, C., l981 - Procedeu și instalație pentru stimularea ritmului de creștere a puietului de salmonide în lacurile de acumulare. Invenție, Brevet R.S.R., nr. 83387.
 5. Misăilă, C., Miron, I., Misăilă, R., 1983. Furaj concentrat pentru păstrăvul de consum. Invenție, Brevet R.S.R., nr.88335.
 6. Misăilă, C., Miron, I., Misăilă, R., Artenie, V., l983. Furaj pentru reproducătorii de păstrăv curcubeu. Invenție, Brevet R.S.R., nr. 90915.
 7. Miron, I., Dumitrasc, L., Lupu, V., Chitic, M., l988. Instalație pentru creșterea intensivă a peștilor.  Invenție, Brevet R.S.R.,  nr. 94352.
 8. Misăilă, C., Misăilă, R., Miron, I., l983. Procedeu de creștere a alevinilor de păstrăv. Invenție, Brevet R.S.R.,  nr. 83386.
 9. Misăilă, C., Miron, I., l981. Înlocuitor pentru premixul vitaminizat din hrana granulată a păstrăvului. Inovație nr. 17, MEI.
 10. Miron, L. D., Miron, I., Laudner, N. W., Degeratu, M., Datcu, M., 2001. Metodă pentru creșterea midiilor și instalație pentru aplicarea metodei, Brevet RO 116761 B, OSIM, România.
 11. Miron, L., Miron, I., 2006. Instalație pentru colectarea planctonului, Brevet RO 121041 B1, OSIM, România.
 12. Miron, I., Miron, L., 2006. Vivieră pentru stimularea ritmului de creștere a peștilor în lacuri și în mediul marin, Brevet  RO 121067 B1, OSIM România.

D. CĂRȚI PUBLICATE ÎN EDITURI:

1. Miron, I., Cărăuș, I., Măzăreanu, C., Apopei, V., Grasu, C., Ichim, I., Mihăilescu, I. F., Rujinschi, R. I., Rujinschi, C., Simalcsik, Fl., Misăilă, C., Țăruș, T., Apetroaei, N.,  l983. Lacul de acumulare Izvoru-Muntelui Bicaz, Monografie Limnologică,  Ed. Acad. R.S.R., 224 pp.
2. Miron, I., 1979. Ecosisteme acvatice (în: Ecosisteme din Romania,  sub red. I. Pârvu), Ed. Ceres.
3. Miron, I., 1995. Curs de acvacultură. Ed. Univ. Iași, 218 p.
4. Miron, I., Miron L., 1997 (sub redacția) – Lacurile de acumulare din România-tipologie, valorificare, protecție. Vol. I., Ed. Univ. Iași, 190 p.
5. Miron, I., 1999 (sub red.). Lacurile de acumulare din România-tipologie, valorificare, protecție. Vol. II., Ed. Univ. Iași, 225 p.
6. Miron, I., Crăciun, B., 2001. Miracolele lumii acvatice. Ed. Porțile Orientului, Iași, 144 p.
7. Miron, I., 2003. Giganții Pământului– Dinozaurii, Ed. Porțile Orientului, Iași, 176 p.
8. Miron, I., Ion, I., Ujică, V., Ion, C., Caradan, L., Gherghescu, I., 2002. Curiozități din lumea animalelor. Ed. Porțile Orientului, Iași, 208 p.
9. Miron, I., 2004. Peștii de pe Terra. Editura Porțile Orientului, Iași, 200 p.
10. Neagu, A.–N., Miron, I., 2008. Bioindicatori de calitate a apelor curgătoare, Ed. Univ. “Al. I. Cuza” Iași, ISBN 978-973-703-312-3, 288 pp.
11. Miron, I., Neagu A.-N., Erhan, M., Aoncioaie, C., Fusu, M- M., 2010. Succesiunea ecologică: râul Bistrița-Lacul Bicaz, Monografie limnologică II, Ed. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, ISBN 978-973-703-596-7, 208 pp.
12. Miron, I., Miron, L., 2012. Expediții subacvatice, Ed. Performantica, Iași, 142 pp.

E. Biotehnologie omologată la nivel național:
Miron, I., Misăilă, C., Misăilă, R., l984. Creșterea păstrăvului în viviere flotabile pe lacurile de acumulare montane, Omologată de Ministerul Silviculturii, România.