MOMENT ANIVERSAR
PROFESORUL IONEL MIRON LA a 80-a ANIVERSARE

Gheorghe MUSTAȚĂ
Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Romania

            L-am cunoscut pe Domnul Prof. univ. dr. Ionel Miron, Membru Titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, în 1959, la Stațiunea de Cercetări Biologice, Geologice și Geografice „Stejarul” de la Pângărați – Neamț, în timpul primei practici biologice pe care am făcut-o ca student.
La Pângărați era o lume de vis. Înființarea Stațiunii a fost legată de construcția primului mare lac de acumulare din România, „Izvoru Muntelui” de la Bicaz.
            Realitatea se îmbina cu fantezia și frumusețea de nedescris a naturii, la care se adăuga și tinerețea noastră. Am făcut practica biologică în zona pe care acum o putem numi „fundul Lacului de acumulare Izvoru Muntelui” de la Bicaz. Satele din zona respectivă erau atunci evacuate, iar mașini gigantice curățau și nivelau terenul. Am ajuns și la Potoci, acolo unde se puneau bazele unui departament de Hidrobiologie, consacrat cercetărilor de ecologie acvatică, unde lucra și tânărul cercetător Ionel Miron. Era deja inițiat în problemele majore ale cercetărilor și se specializa în studiul insectelor acvatice, în special al plecopterelor. Domnia sa ne-a condus la gura tunelului Hidrocentralei de la Bicaz, ne-a arătat „canalul de fugă” și „castelul de echilibru” și ne-a creat o imagine a ceea ce avea să devină Bazinul hidrografic al Bistriței.
Tot cu Domnia sa, la 1 iulie 1960, fiind tot în timpul practicii biologice de vară, am asistat la „Sărbătoarea închiderii Lacului de acumulare”. 


Marele și simpaticul geograf Ioan Gugiuman, împreună cu alți „inițiați” ne vorbeau atunci despre construirea unei căi ferate pe malul Lacului de acumulare pentru a transporta peștele pescuit din lac. Așa se clădesc miturile!
Așa se face că cercetătorul Ionel Miron și-a orientat preocupările științifice către „lumea tăcerii”, urmărind comportamentul unor nevertebrate acvatice în succesiunea ecologică oferită de transformarea, în timp, a râului Bistrița în lac de acumulare. Este ușor de imaginat că Lacul „Izvoru Muntelui” a devenit principalul obiectiv al cercetărilor sale. Unele dintre rezultatele cercetărilor au apărut în monografia Limnofauna Europaea, în Germania, iar în 1983, sub redacția sa, în colaborare cu 12 colegi de la Stațiunea „Stejarul” s-a publicat volumul „Lacul de acumulare Izvoru Muntelui-Bicaz”, în Editura Academiei Române.
Departamentul de cercetări hidrobiologice prindea contur; Domnul Cercetător Ionel Miron a îndeplinit funcția de Director al acestei secții în perioada 1967-1982.
L-am văzut, alături de conducerea Stațiunii de la Pângărați, în toiul acțiunilor de transport al vasului “Emil Racoviță” de la Stațiunea Agigea, la Potoci. Această acțiune ar putea deveni subiectul unui roman.
 Anul 1960 a fost considerat ca un an al scufundărilor acvatice făcute la Agigea sub coordonarea simpaticului și apreciabilului cercetător și scufundător german Kühlmann.
Furat de febra scufundărilor subacvatice, tânărul cercetător Ionel Miron a devenit un expert în această meserie.
Cucerind mediul subacvatic, era normal să se bucure de acest câștig. Îl vom regăsi ca bursier la unele mari laboratoare de hidrobiologie din Gand-Belgia, Zürich-Elveția etc. Ia parte la unele expediții științifice în Maroc și Anatolia și participă, alături de unii specialiști străini, în cadrul Programului „Limnologia Saharei”. De asemenea, participă la unele expediții organizate în diferite zone ale deșertului african: Maroc, Algeria, Mauritania, Senegal, Mali, Tunisia etc. Doar așa ne putem imagina cum pasionatul cercetător a realizat la Potoci primul batiscaf din România, în care a amenajat primul laborator de cercetări hidrobiologice submers. Astfel, Domnul Profesor Ionel Miron a putut să realizeze „Expediții subacvatice” și „A gândi despre apă…din apă”.
Nu putem să nu legăm activitatea Domnului coleg de tehnologia „Creșterea păstrăvului în viviere flotabile pe lacurile de acumulare” realizând, împreună cu Rodica și Costică Misăilă, colaboratorii săi, adevărate minuni.
Numai în acest domeniu dacă ar fi lucrat ar fi deținut laurii pe care îi merită un om de știință.
Domnul Ionel Miron a devenit, în 1982, Cercetăror științific gradul II și Director al Stațiunii de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) de la Potoci-Neamț. Și aceasta este o istorie și, istorie fiind, trebuie s-o luăm ca atare.
În 1991, devine Cercetător gradul I și este transferat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Astfel revine la Universitate o parte din Stațiunea Biologică de la Potoci, pierdută în bezna timpului. Aceasta este condusă de Profesorul Ionel Miron până în anul 2002. În anul 1993, devine Profesor asociat la Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, apoi Profesor titular. Din 1998, devine conducător de doctorat și reușește să finalizeze un număr de nouă teze în domeniul Ecologiei acvatice.
Trebuie să menționăm, de asemenea, că în anul academic 1995-1996, a funcționat în calitate de Conferențiar la Universitatea Paris VII „Denis Diderot”, predând cursul de Ecosisteme acvatice și îndrumând practica studenților francezi și români, împreună cu profesorul Michel Petitjean.
În perioada 2006-2010 a fost co-director al Școlii de vară de Limno-ecologie, împreună cu Prof. dr. Karl-Otto Rothhaupt, de la Universitatea Konstanz, Germania.
Domnul Profesor Ionel Miron este membru al Societății Internaționale de Limnologie teoretică și aplicată, iar în 2014 a primit Diploma de Professor emeritus al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.
Profesorul Ionel Miron a văzut primul răsărit de soare la 6 iulie 1935 la Ivănești-Vaslui. A plecat, a ajuns mare, la propriu și la figurat, dar sufletul său i-a rămas legat de glia strămoșească. Nu se poate despărți de matricea care i-a plăsmuit existența. Ca recunoaștere, a primit din partea consătenilor onoarea de a fi considerat părintele spiritual al comunei, iar Școala din Ivănești să poarte numele său.
Îi dorim ca asfințitul ultim al soarelui să-l prindă dincolo de 100 de ani.
Colectivul Filialei Iași a AOȘR îi dorește La Mulți Ani!
21 noiembrie 2015


Membrii Filialei Iași a Academiei Oamenilor de Știință:


Anghel Stanciu-Președinte

Ion Solcanu

Gheorghe Mustață

Spiridon Crețu

Maria Gavrilescu

Constantin Marinescu

Nicolae Țăranu

Viorica Ungureanu

Ovidiu Popescu

Ioan Iețcu

 

1. MOMENT ANIVERSARPROFESORUL IONEL MIRON LA a 80-a ANIVERSARE - Gheorghe MUSTAȚĂ - detalii

2. ANNIVERSARY MOMENTPROFESSOR IONEL MIRON ON HIS 80th ANNIVERSARY - Gheorghe MUSTAȚĂ - detalii

3.. AQUACULTURE – A WORLD-WIDE ECOLOGICAL REVOLUTION - Ionel MIRON - detalii